Ergonomia przy organizacji ręcznych prac transportowych

Wybrane wymagania ergonomii przy organizacji ręcznych prac transportowych:
– przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała;
– przemieszczany przedmiot nie powinien ograniczać pola widzenia;
– należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, umożliwiającą zachowanie właściwej pozycji ciała podczas przemieszczania przedmiotów;
– niedopuszczalne jest przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do ich rozmiarów, jeżeli stwarza to zagrożenie wypadkowe;
– powierzchnia, po której są przemieszczane przedmioty, powinna być równa i stabilna, nie może też być śliska;
– ostre, wystające elementy przemieszczanych przedmiotów należy zabezpieczyć w sposób zapobiegający powstawaniu urazów;
– jeżeli kształt lub rozmiar opakowania przeznaczonego do ręcznego przemieszczania przedmiotów utrudnia lub uniemożliwia ich bezpieczne -transportowanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty;
– sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność podczas przemieszczania.

ergonomia prac ręcznych
Ważna jest umiejętność właściwego podnoszenia ciężkich przedmiotów z poziomu podłogi. Najniebezpieczniejsze jest ich podnoszenie na wyprostowanych nogach ze skręconym i pochylonym tułowiem. Może to prowadzić do powstania urazu kręgosłupa i przepuklin.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *