Przygotowanie podłoża pod tynki: Podłoże metalowe

Podobnie jak podłoże drewniane, powierzchnie metalowe nie mogą być tynkowane bezpośrednio. Kształtowniki i blachy osłania się stalową lub stalowo-ceramiczną siatką i mocuje w taki sposób, aby była trwale przytwierdzona (np. przez wykonanie opasek z drutu). Siatka powinna być sztywna i mieć oczka nie większe niż 1×1 cm. Elementy metalowe i siatka powinny być oczyszczone z […]

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Pracownikami kierują: kierownik zakładu pracy, jego zastępcy, kierownicy jednostek organizacyjnych w zakładzie, brygadziści, majstrowie, mistrzowie lub pracownicy, którym dano do pomocy innych pracowników i uczyniono ich odpowiedzialnymi za wykonanie zleconych zadań. W związku z takim charakterem pracy są oni obowiązani: – organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp; – dbać o sprawność środków […]