image_gallery

Ergonomia przy organizacji ręcznych prac transportowych

Wybrane wymagania ergonomii przy organizacji ręcznych prac transportowych: – przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała; – przemieszczany przedmiot nie powinien ograniczać pola widzenia; – należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, umożliwiającą zachowanie właściwej pozycji ciała podczas przemieszczania przedmiotów; – niedopuszczalne jest przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do ich rozmiarów, […]

8b46d29dc9745a304d25bef25a670139_1441807090

Przygotowanie podłoża pod tynki: Podłoże metalowe

Podobnie jak podłoże drewniane, powierzchnie metalowe nie mogą być tynkowane bezpośrednio. Kształtowniki i blachy osłania się stalową lub stalowo-ceramiczną siatką i mocuje w taki sposób, aby była trwale przytwierdzona (np. przez wykonanie opasek z drutu). Siatka powinna być sztywna i mieć oczka nie większe niż 1×1 cm. Elementy metalowe i siatka powinny być oczyszczone z […]

gTy4xHenhMcUXz1

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Pracownikami kierują: kierownik zakładu pracy, jego zastępcy, kierownicy jednostek organizacyjnych w zakładzie, brygadziści, majstrowie, mistrzowie lub pracownicy, którym dano do pomocy innych pracowników i uczyniono ich odpowiedzialnymi za wykonanie zleconych zadań. W związku z takim charakterem pracy są oni obowiązani: – organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp; – dbać o sprawność środków […]